Phim Chiến tranh

Thượng Dương Phú Tập 68-End-Thuyết Minh Thượng Dương Phú The Rebel Princess / Giang Sơn Cố Nhân 2021
Đại Tần Đế Quốc 4: Đại Tần Phú Tập 78-End-Thuyết Minh Đại Tần Đế Quốc 4: Đại Tần Phú Qin Dynasty Epic 2020
Phong Thanh Tập 38-End-Thuyết Minh Phong Thanh The Message 2020
Nhiệt Huyết Đồng Hành Tập 58-End-Thuyết Minh Nhiệt Huyết Đồng Hành Forward Forever 2020
Xạ Thủ Tập 57-End-Thuyết Minh Xạ Thủ Sniper 2020
Hoa Mộc Lan HD-Thuyết Minh Hoa Mộc Lan MuLan 2020
Kim Lăng Thập Tam Thoa HD-Thuyết Minh Kim Lăng Thập Tam Thoa The Flowers of War 2011
Đại Chiến Người Khổng Lồ (Phần 4) - Phần Cuối Tập 16/28-Thuyết Minh Đại Chiến Người Khổng Lồ (Phần 4) - Phần Cuối Attack on Titan (Final Season) / Đại Chiến Titan (Phần Cuối) 2020
Châu Chấu HD-Thuyết Minh Châu Chấu Grasshopper 2015
Tam Quốc Diễn Nghĩa Nhí HD-Thuyết Minh Tam Quốc Diễn Nghĩa Nhí Star of Tomorrow: Three Kingdoms 2017
Chiến Quốc HD-Thuyết Minh Chiến Quốc The Warring States 2011
Bác Sĩ Trại Giam Tập 16-End-Thuyết Minh Bác Sĩ Trại Giam Doctor Prisoner 2019
Anh Hùng Tập 35-End-Lồng Tiếng Anh Hùng Anh Hùng 2015
Cuộc Chiến Nộ Giang Tập 13/43 DROP-Thuyết Minh Cuộc Chiến Nộ Giang The Fatal Mission 2016
Bí Mật Vĩ Đại Tập 51-End-Thuyết Minh Bí Mật Vĩ Đại Fearless Whispers 2019
Triều Đại Nhà Hán Tập 50-End-Lồng Tiếng Triều Đại Nhà Hán The Story Of Han Dynasty 2004
Trinh Quan Trường Ca Tập 82-End-Lồng Tiếng Trinh Quan Trường Ca The Story of Zhen Guan 2007
Màn Đêm Ở Cáp Nhĩ Tân Tập 33-End-Thuyết Minh Màn Đêm Ở Cáp Nhĩ Tân Dạ Mạc Hạ Đích Cáp Nhĩ Tân 2015
Yên Chi Tập 45-End-Thuyết Minh Yên Chi Rookie Agent Rouge 2016
Pháp Y Tần Minh Tập 20-End-Thuyết Minh Pháp Y Tần Minh Medical Examiner Dr. Qin 2016
Nữ Thần Y Tập 50-End-Lồng Tiếng Nữ Thần Y The Imperial Doctoress 2015
Đại Tần Đế Quốc 3: Quật Khởi Tập 40-End-Thuyết Minh Đại Tần Đế Quốc 3: Quật Khởi The Qin Empire III 2017
Lang Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 50-End-Thuyết Minh Lang Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Nirvana in Fire 2 2017
Phi Thiên Thần Ký Tập 33-End-Thuyết Minh Phi Thiên Thần Ký The Dance in the Sky 2014
12Cuối