Phim Viễn tưởng

Hoàng Hậu Công Lược Tập 3-End-Thuyết Minh Hoàng Hậu Công Lược The Queen of Attack 2021
Hãy Yêu Nhau Dưới Trăng Tròn Tập 24-End-Thuyết Minh Hãy Yêu Nhau Dưới Trăng Tròn Love Under The Full Moon 2021
Đạo Mộ Bút Ký 4: Vân Đỉnh Thiên Cung Tập 24-End-Thuyết Minh Đạo Mộ Bút Ký 4: Vân Đỉnh Thiên Cung The Lost Tomb: Explore With the Note 2021
Bệ Hạ Bên Trái, Sếp Bên Phải Tập 3-End-Thuyết Minh Bệ Hạ Bên Trái, Sếp Bên Phải Emperor or Boss 2021
Một Ngày Nọ Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi Tập 16-End-Thuyết Minh Một Ngày Nọ Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi Doom at Your Service 2021
Bất Động Sản Trừ Tà Tập 32-End-Thuyết Minh Bất Động Sản Trừ Tà Sell Your Haunted House 2021
Bàn Tiệc Của Phù Thủy Tập 8-End-Thuyết Minh Bàn Tiệc Của Phù Thủy The Witch's Diner 2021
Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Ly Tập 16-End-Vietsub+Thuyết Minh Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Ly My Roommate is a Gumiho 2021
Bán Yêu Tư Đằng Tập 30-End + SP-Thuyết Minh Bán Yêu Tư Đằng Rattan 2021
Tân Nhân Loại! Bạn Trai Bị Rò Điện Tập 24-End-Thuyết Minh Tân Nhân Loại! Bạn Trai Bị Rò Điện Unusual Idol Love 2021
Ở Rể Tập 36-End-Thuyết Minh Ở Rể My Heroic Husband 2021
Sisyphus: Thần Thoại Tập 16-End-Thuyết Minh Sisyphus: Thần Thoại Sisyphus: The Myth 2021
Thời Khắc Sinh Tử Tập 12-End-Thuyết Minh Thời Khắc Sinh Tử Times 2021
LUCA: Sự Khởi Đầu Tập 12-End-Thuyết Minh LUCA: Sự Khởi Đầu L.U.C.A.: The Beginning / LUCA: The Beginning 2021
Đại Chúa Tể Tập 48-End-Thuyết Minh Đại Chúa Tể Great Master / The Great Ruler 2020
Tay Hái Được Sao Trời Tập 24-End-Thuyết Minh Tay Hái Được Sao Trời Love & The Emperor 2020
Lời Nguyền Núi Betaal (Phần 1) Tập 4-End-Thuyết Minh Lời Nguyền Núi Betaal (Phần 1) Betaal 2020
Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn​ Tập 24-End-Thuyết Minh Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn​ The Romance of Tiger and Rose 2020
Hà Thần 2 Tập 24-End-Thuyết Minh Hà Thần 2 Tientsin Mystic 2 2020
Phượng Lệ Cửu Thiên Tập 36-End-Thuyết Minh Phượng Lệ Cửu Thiên RENASCENCE 2020
Đạo Mộ Bút Ký - Trùng Khởi: Cực Hải Thính Lôi (Phần 2) Tập 30-End-Thuyết Minh Đạo Mộ Bút Ký - Trùng Khởi: Cực Hải Thính Lôi (Phần 2) The Lost Tomb - Reunion: The Sound of the Providence 2 2020
Đạo Mộ Bút Ký - Trùng Khởi: Cực Hải Thính Lôi Tập 32-End-Thuyết Minh Đạo Mộ Bút Ký - Trùng Khởi: Cực Hải Thính Lôi The Lost Tomb - Reunion: The Sound of the Providence 2020
Thiên Vũ Kỷ Tập 28-End-Thuyết Minh Thiên Vũ Kỷ Dance of the Sky Empire 2020
Người Bạn Kỳ Quái Của Tôi Tập 24-End-Thuyết Minh Người Bạn Kỳ Quái Của Tôi My Strange Friend 2020
12345Cuối