Phim ha gia kinh: ha gia kinh

Ngục Tù Mãnh Long HD-Lồng Tiếng Ngục Tù Mãnh Long Dragon in Jail 1990
Bao Thanh Thiên Tập 236-End-Lồng Tiếng Bao Thanh Thiên Justice Bao 1993