Phim Hồng Kông

Ngũ Hổ Tướng HD-Lồng Tiếng Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991
Quần Long Hí Phụng HD-Lồng Tiếng Quần Long Hí Phụng Pedicab Driver 1989
Thiên Cơ Biến HD-Thuyết Minh Thiên Cơ Biến Twins Effect 2003
Tiểu Sư Phụ HD-Thuyết Minh Tiểu Sư Phụ The Young Master 1980
Tế Công HD-Lồng Tiếng Tế Công The Mad Monk 1993
Lan Quế Phương Ngoại Truyện HD-Thuyết Minh Lan Quế Phương Ngoại Truyện Hardcore Comedy 2013
Nghệ Thuật Cua Đào 2 HD-Thuyết Minh Nghệ Thuật Cua Đào 2 The Romancing Star 2 1988
Thần Bài Tái Xuất HD-Lồng Tiếng Thần Bài Tái Xuất God of Gamblers Return 1994
Thần Điêu Hiệp Lữ HD-Thuyết Minh Thần Điêu Hiệp Lữ Brave Archer and His Mate 1982
Huyết Chiến Thục Sơn HD-Lồng Tiếng Huyết Chiến Thục Sơn Zu Warriors from the Magic Mountain 1983
Huyền Thoại Mã Vĩnh Trinh HD-Thuyết Minh Huyền Thoại Mã Vĩnh Trinh Boxer from Shantung 1972
Kẻ Lưu Vong HD-Lồng Tiếng Kẻ Lưu Vong The Adventurers 1995
Lam Huyết Nhân HD-Thuyết Minh Lam Huyết Nhân The Wesleys Mysterious File 2002
Long Tích Truyền Nhân HD-Lồng Tiếng Long Tích Truyền Nhân Legend Of The Dragon 1990
Lộc Đỉnh Ký HD-Lồng Tiếng Lộc Đỉnh Ký Royal Tramp 1992
Nghệ Thuật Cua Đào 3 HD-Thuyết Minh Nghệ Thuật Cua Đào 3 The Romancing Star 3 1989
Người Thái Giám Cuối Cùng HD-Lồng Tiếng Người Thái Giám Cuối Cùng Last Eunuch in China 1988
Quyết Chiến Tử Cấm Thành HD-Lồng Tiếng Quyết Chiến Tử Cấm Thành The Duel 2000
Sư Huynh Trúng Tà HD-Lồng Tiếng Sư Huynh Trúng Tà Look Out Officer 1990
Thái Cực Túy Quyền HD-Thuyết Minh Thái Cực Túy Quyền Drunken Tai Chi 1984
Tiểu Quyền Quái Chiêu HD-Thuyết Minh Tiểu Quyền Quái Chiêu Fearless Hyena 1979
Trạng Sư Xảo Quyệt HD-Lồng Tiếng Trạng Sư Xảo Quyệt Lawyer Lawyer 1997
Túy Quyền 3 HD-Lồng Tiếng Túy Quyền 3 Drunken Master III 1994
Viên Ngọc Thần Kỳ HD-Thuyết Minh Viên Ngọc Thần Kỳ Magic Crystal 1986
12345Cuối