Phim kim bum: kim bum

Trường Luật Tập 16-End-Thuyết Minh Trường Luật Law School 2021
Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly Tập 16-End-Thuyết Minh Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly Tale of the Nine Tailed 2020
Nữ Hoàng Tuyết Tập 16-End-Thuyết Minh Nữ Hoàng Tuyết The Snow Queen 2006
Gió Mùa Đông Năm Ấy Tập 16-End-Lồng Tiếng Gió Mùa Đông Năm Ấy That Winter The Wind Blows 2013
Vườn Sao Băng Tập 25-End-Lồng Tiếng Vườn Sao Băng Boys Over Flowers 2009